ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (ประจำสาขาลำลูกกา จ.ปทุมธานี / บ้านนา จ.สระบุรี / แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม )
จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ


1.เพศชาย / หญิง  อายุ 24 ปีขึ้นไป
2.วุมิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการด้าน จป.วิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
4.มีทักษะการประสานงานและติดต่อสื่อสารที่ดี
5.มีความละเอียดรอบคอบ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
6.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsorft Office ได้ดี
7.ขับรถยนต์ได้และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

ลักษณะงาน


1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
4.วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ  และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง
5.ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
6.ตรวจวัดประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรองหรือ-ตรวจสอบเอกสารตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการ
7.รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 

หมายเหตุ

ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-3419047 , 02-3419044 , 092-2460584 (คุณธนิตดา)
ส่งประวัติมาได้ที่ E-Mail: tantida.intarring@scgroupthai.com
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
  • มี
  • ไม่มี
  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
    * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย