ร่วมงานกับเรา

ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการขนส่ง (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี / ลำลูกกา จ.ปทุมธานี / บางจาก)
จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ


 • เพศ ชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการหรือเทียบเท่าในอุตสาหกรรมขนส่ง หรือบริหารงานขนส่งวัตถุอันตรายไม่น้อยกว่า 5 ปี (หากมีประสบการณ์ในการบริหารงานขนส่งสินค้าปิโตรเคมีจะเป็นประโยชน์มาก)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) ได้ดี
 • สามารถสื่อสาร สนทนาภาษาอังกฤษ เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้
 • มีทักษะในการบริหารจัดการ (Managerial Skill) และมีความเป็นผู้นำ (Leadership)
 • มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน


 • การบริการขนส่ง
 • 1. ควบคุมและสั่งการ การปฏิบัติงานขนส่ง
 • 2. ควบคุมและกำหนดแผนขนส่ง
 • 3. กำหนดรูปแบบการควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถ
 • 4. กำหนดคุณภาพงานปฏิบัติการขนส่ง
 • การบริหารต้นทุน
 • 1. กำหนดและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
 • 2. กำกับดูแลการคิดค้นลักษณะงานขนส่งที่ประหยัดต้นทุน

หมายเหตุ

ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี 1 อัตรา / ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 1 อัตรา / บางจาก 1 อัตรา
ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์
เวลา 08.00-17.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-3419047 , 02-3419967
ส่งประวัติมาได้ที่ E-Mail: chanitsaya.chanintrakul@scgroupthai.com 
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
 • มี
 • ไม่มี
 • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
  * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย