ร่วมงานกับเรา

เลขานุการ
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ


1.เพศหญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์เลขานุการ 1 ปี่ขึ้นไป
4. มีความระเอียดรอบคอบในการทำงาน
5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
6. สามารถรับ - ส่งเมล์ เป็นภาษาอังกฤษได้
7. ผลสอบ TOEIC 700 คะแนน

ลักษณะงาน


1. ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร
2. จัดเตรียมการประชุม
3. ประสานงานการยืนยันตารางนัดหมาย
4. จัดตารางเวลางานของผู้บริหาร
5. ดูแลเอกสารเข้า - ออกเพื่อเสนอพิจารณา
6. ดูแลระบบงานสารบรรณ ร่างและโต้ตอบจดหมายเป็นภาษาอังกฤษ

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่ บางนาตราด ก.ม.4.5
ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 08.00-17.45 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-3419047 , 02-3419044
ส่งประวัติมาได้ที่ E-Mail: pharnu.iamyim@scgroupthai.com , niphaphan.phongphanluek@scgroupthai.com
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
  • มี
  • ไม่มี
  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
    * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย