ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและสวัสดิการ
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ


1.เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรบุคคล หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ในด้านค่าจ้างและสวัสดิการ   3 ปีขึ้นไป
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน


1.งานด้าน Payroll และสิทธิประโยชน์ของพนักงาน
2.ดำเนินการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนดจัดทำ ภงด.1 และ ภงด.1 ก เพื่อนำส่งกรรมสรรพากร
3.ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ
4.นำส่งเงินสบทบกองทุนประกันสังคม
5.สรุปรายงานค่าจ้างประจำปีส่งกองทุน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.งานประกันสังคม (แจ้งเข้า-ออก, เรียกร้องสิทธิประโยชน์)
7.งานกองทุนทดแทน (จัดทำเอกสารแจ้งการเจ็บป่วย, เรียกร้องสิทธิประโยชน์)
8.บันทึกเวลาการทำงาน ของพนักงาน
9.งานด้านสวัสดิการของพนักงาน

หมายเหตุ

ประจำสำนักงานใหญ่ บางนาตราด ก.ม.4.5
ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุด วันเสาร์ - อาทิตย์  
เวลา 08.00-17.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์ 02-3419047 , 02-3419044
ส่งประวัติมาได้ที่ E-Mail: pharnu.iamyim@scgroupthai.com , niphaphan.phongphanluek@scgroupthai.com
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
  • มี
  • ไม่มี
  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
    * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย