กิจกรรมเพื่อสังคม

12 ม.ค. 2562

SC Group สานความสุขวันเด็กแห่งชาติ 2562

กลุ่มบริษัทเอสซี ได้เห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบุคลากรที่สำคัญของสังคม จึงร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 เพื่อมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน และ ของขวัญต่างๆ ให้กับเด็กๆในหลายพื้นที่ อาทิ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 ตำบลบึงยี่โถ จังหวัดปทุมธานี สำนักงานนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง ศูนย์เด็กเล็กบ้านโป่งน้ำร้อน สาขาบ้านวุ้งกะสัง จังหวัดกำแพงเพชร โรงเรียนวัดตาหลวงคง และ โรงเรียนวัดเปรมศรัทธา จังหวัดสงขลา โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กๆมีความกล้าแสดงออก ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง และนับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมที่สร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับเด็กๆตลอดมา