บริการขนส่งน้ำมันทางท่อ

บริษัท ไทย ไปป์ไลน์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (TPN) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2558 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทเอสซี ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านปิโตรเคมี พลังงานและบริการทางทะเลชั้นนำของประเทศไทย มีวัตถุประสงค์การก่อตั้งเพื่อดำเนินงานโครงการท่อส่งน้ำมันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ในการกระจายน้ำมันเชื้อเพลิงสู่ภูมิภาคและกลุ่มประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้แก่ ลาว เวียดนาม และกัมพูชา โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณคลังน้ำมันบริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำกัด (Thappline) ที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และแยกขึ้นเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านจังหวัดสระบุรี ลพบุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ไปยังคลังน้ำมันขนาด 115 ล้านลิตร ที่จังหวัดขอนแก่น ระยะทางประมาณ 345 กม. ใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณ หนึ่งหมื่นล้านบาท จะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงต้นปี 2561 และเปิดใช้งานได้ในช่วงปลายปี 2565