Track Record

 • Aluminum Pilot boat

 • LOA : 16.00 m.
 • Beam : 4.20 m.
 • Depth : 2.22 m.
 • SPEED (Full load) : 18 knot
 • Class : TG
 • Catamaran Aluminum Passenger boat

 • LOA : 18.00 m.
 • Beam : 6.20 m.
 • Depth : 2.00 m.
 • SPEED (Full load) : 16 knot
 • Passenger : 120 Pax
 • Class : Navy THAI
 • Tug boat

 • LOA : 16.00 m.
 • Beam : 4.50 m.
 • Depth : 2.75 m.
 • SPEED (Full load) : 10 Knot
 • BP : 5.2 Knot
 • Class : TG