ข่าวสารและกิจกรรม

31 พ.ค. 2560

NPM รับรางวัล“2,000,000 kilometers product distribution safety" ยกเป็นผู้ให้บริการขนส่งไร้อุบัติเหตุ

 บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด โดย คุณจักรา สวัสดิบุรี  General Manager -Supply Chain มอบรางวัล " 2,000,000 kilometers product distribution safety " (การขนส่งสินค้าสะสมจำนวนกิโลเมตรโดยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุครบสองล้านกิโลเมตร) ให้กับบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด (NPM)โดยมี คุณธีระ วีระวรรณ ผู้อำนวยการสายงานกองเรือ กรุงเทพ และรักษาการผู้อำนวยการสายงานขนส่งทางน้ำ กลุ่มบริษัทเอสซี เป็นตัวแทนรับรางวัล  ในฐานะที่ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด  เป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่เน้นความปลอดภัย และมีประวัติการบริการดี  ไม่มีอุบัติเหตุจากการทำงานครบ 2 ล้านกิโลเมตร