ข่าวสารและกิจกรรม

28 ส.ค 2560

เอสซี กรุ๊ป คว้ารางวัล 2 รางวัล ผู้ขนส่งดีเด่นและผู้ขนส่งประหยัดเชื้อเพลิง 3 ปีซ้อน

 

 วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560  นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเอสซี เข้ารับรางวัล Zero Accident Award  ผู้ขนส่งดีเด่นปลอดอุบัติเหตุ และรางวัล Green Awards   ผู้ขนส่งที่รักษาอัตราประหยัดเชื้อเพลิงมากกว่าหรือเท่ากับ 15%  ในงาน  PTT Logistics Zero Accident and ECO driving awards 2017  ขับขี่ปลอดภัย หัวใจสีเขียว ติดต่อกันเป็นปีที่ 3  ซึ่งรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของกลุ่มบริษัทฯ ที่จะรักษาระดับมาตรฐานความปลอดภัยควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเสมอมา