ข่าวสารและกิจกรรม

14 ธ.ค. 2560

SC GROUP คว้ารางวัล พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางบกดีเด่น

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษัทเอสซี โดยพนักงานขับรถ หน่วยงานสระบุรี (ในภาพด้านขวามือ) ได้เข้ารับรางวัล พนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ํามัน (IESG) ในงาน IESG Safety Awards 2017 ณ โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร รางวัลดังกล่าว เป็นการตอกย้ำนโยบายของกลุ่มบริษัทฯ ว่าเราดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยอันดับหนึ่งเสมอมา และเราเชื่อมั่นว่าจิตสำนึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind)  เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังลงไปในแนวคิดของบุคลากรทุกคน เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร (Safety Culture) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล