ข่าวสารและกิจกรรม

29 ม.ค. 2561

กทท.จับมือ เอ็น พี มารีนฯ บริการขนส่งสินค้าในประเทศ

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) จับมือบริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด ให้บริการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศ ในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และท่าเรือสงขลา

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือฯ เปิดเผยว่า กทท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าชายฝั่ง กับ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด โดยลงนามร่วมกับ นายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพลเอก มนตรี สังขทรัพย์ กรรมการ บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยจะครอบคลุมการให้บริการในเส้นทางแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าเรือกรุงเทพ ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือสุราษฎร์ธานี และท่าเรือสงขลา รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริม การดำเนินงานด้านการตลาดทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล ความรู้ และเทคโนโลยีในด้านการบริหารจัดการท่าเรือ งานปฏิบัติการท่าเรือ และโครงการพัฒนาต่างๆ

“ความร่วมมือดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางน้ำในปริมาณมาก (Mass Product) และประหยัดต้นทุนการขนส่ง (Economy of Scale) แล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ภาคการขนส่ง และโครงการส่งเสริมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย”

 ที่มา: https://www.siamturakij.com

วันที่ 29 มกราคม 2561