ข่าวสารและกิจกรรม

26 มิ.ย. 2561

SC GROUP จับมือ THCOM เซ็น MOU ติดตั้งแพลตฟอร์ม NAVA เสริมประสิทธิภาพการให้บริการทางทะเล

กลุ่มบริษัทเอสซี โดย นายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจมารีน ร่วมกับ บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("THCOM") ผู้ให้บริการดาวเทียมไทย และ บริษัท ชิพ เอ็กซ์เปิร์ท เทคโนโลยี จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบโปรแกรมระบบ บริหารจัดการแก่อุตสาหกรรมทางทะเล ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงติดตั้งแพลตฟอร์ม NAVA (TM) บริการบรอดแบนด์อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านดาวเทียมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับใช้สื่อสารกับเรือที่ออกไปปฏิบัติการและชายฝั่งในภูมิภาคเอเชีย เพื่อยกระดับการพัฒนาบริการด้านการสื่อสารทางทะเล โดยตั้งเป้าว่าจะติดตั้งแพลตฟอร์ม Nava(TM) บนเรือปฏิบัติงานนอกชายฝั่งของกลุ่มบริษัทเอสซี จำนวนกว่า 30 ลำ และด้วยเทคโนโลยี Fiber-To-The-Ship (FTTS(TM)) ของ Nava(TM) มีขีดความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จะช่วยให้การปฏิบัติงานในท้องทะเล มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งช่วยลดช่องว่างในการติดต่อสื่อสารระหว่างชายฝั่งกับลูกเรือและผู้โดยสาร

นายสุรชัย นิ่มนวล กล่าวว่า " การเชื่อมต่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือ ปัจจัยที่สำคัญในการทำธุรกิจอุตสาหกรรมการเดินเรือ เราเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของแพลตฟอร์มบริการ Nava(TM) เมื่อผนวกกับโซลูชั่นการจัดการขนส่งทางทะเลแบบครบวงจร จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการนอกชายฝั่งทะเลให้กับกลุ่มบริษัทเอสซี อีกทั้ง Nava(TM) ยังช่วยให้ลูกเรือสามารถใช้บริการออนไลน์ต่างๆ และติดต่อสื่อสารกับครอบครัวผ่านโทรศัพท์มือถือในระหว่างที่เรือออกไปปฏิบัติการนอกชายฝั่งได้อีกด้วย "