ข่าวสารและกิจกรรม

16 พ.ย. 2561

SC GROUP หารือสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน หวังยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์

กลุ่มบริษัทเอสซี โดย บริษัท เอสซี แคริเออร์ จำกัด (SCC)  ร่วมหารือกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ในยุคไทยแลนด์ 4.0

           วันที่ 16  พฤศจิกายน 2561 นางดวงมณี ดาราศรีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขนส่งทางบก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และตัวแทนพนักงาน บริษัท เอสซี แคริเออร์ จำกัด (SCC)  ผู้ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์เหลว หน่วยงานลำลูกกา ให้การต้อนรับ นางสาวอาภากร ว่องเขตกร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสนและคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการ งานขนส่งน้ำมัน รวมถึงกระบวนการฝึกอบรมและคัดเลือกพนักงาน เพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านโลจิสติกส์ในทุกระดับชั้นทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0  โดยบริษัทฯ พร้อมที่จะสนับสนุนและผลักดันให้มาตรฐานฝีมือแรงงานไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน