ข่าวสารและกิจกรรม

02 พ.ย. 2561

SC GROUP จัดงานแข่งขันฟุตบอล “ SC CUP ครั้งที่ 6 ” ณ สนามฟุตบอล TC Bangna

กลุ่มบริษัทเอสซี ได้จัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอล "SC CUP ครั้งที่ 6" ขึ้น ณ สนามฟุตบอล TC Bangna โดยมีนายสุรชัย นิ่มนวล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจมารีน เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และนายกิจจา สมัญญาหิรัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร เป็นผู้มอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬา ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานได้ออกกำลังกาย ทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน โดยแต่ละหน่วยงานสาขาต่างๆทั่วประเทศของเรา ได้ส่งตัวแทนพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง  ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน