ข่าวสารและกิจกรรม

06 ธ.ค. 2561

กรมเจ้าท่า เข้าศึกษากระบวนการบริหารจัดการท่าเรือ ณ ท่าเรือ เอ็น พี มารีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด โดยหน่วยงานสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ (คนที่ 7 จากขวา) และคณะเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่าจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษากระบวนการบริหารจัดการท่าเรือ การบริหารจัดการคลังสินค้าและการกระจายสินค้าในลักษณะโลจิสติกส์เชิงบูรณาการ เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา ระบบขนส่งทางน้ำให้เชื่อมโยงกับทุกโครงข่ายคมนาคมของประเทศ ณ ท่าเรือ เอ็น พี มารีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี