ข่าวสารและกิจกรรม

25 ก.พ. 2562

กลุ่มบริษัทเอสซี เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดแรงงาน ณ วิทยาลัยเทคนิคระยอง

วันที่ 25 มกราคม 2562  นางสาวสุดารัตน์ สุวรรณเพิ่ม ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ หน่วยงานมาบตาพุด กลุ่มบริษัทเอสซีนำนักเรียนเครื่องกลเรือ (DVT) ซึ่งเป็นนักเรียนในโครงการการศึกษาระบบทวิภาคีที่กลุ่มบริษัทฯ สนับสนุนทุนการศึกษา  ร่วมจัดบูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจโครงการนักเรียนเครื่องกลเรือ ในกิจกรรม  ตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ที่จัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง โดยมีนายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นอย่างมาก