ข่าวสารและกิจกรรม

19 มี.ค. 2562

หน่วยงานมาบตาพุด จัดพิธีประดับเม็ดดุมให้กับนักเรียนเครื่องกลเรือ (DVT)

วันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มบริษัทเอสซี โดยหน่วยงานมาบตาพุด จัดพิธีประดับเม็ดดุมให้กับนักเรียนเครื่องกลเรือ (DVT) ระดับชั้นปีที่ 2 (รุ่นที่ 17) และทำสัญญานักเรียนเครื่องกลเรือพร้อมรายงานตัวเข้ารับการศึกษาในระดับ ชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 18)  ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผอ.นลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด และพลเอกมนตรี สังขทรัพย์ ที่ปรึกษาประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทเอสซีและวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เข้าร่วมประดับเม็ดดุมให้กับนักเรียนเครื่องกลเรือ ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเอสซีได้ให้การต้อนรับและนำคณะผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานศึกษาและสถานที่ปฏิบัติงานจริง ณ อาคารสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง