ข่าวสารและกิจกรรม

07 พ.ค. 2562

เอสซี แคริเออร์ คว้า ISO 39001 : 2012 ยกระดับมาตรฐานการจัดการและความปลอดภัยทางถนน

วันอังคาร ที่ 7 พฤษภาคม 2562 กลุ่มบริษัทเอสซี โดยนางดวงมณี ดาราศรีศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขนส่งทางบก ในนาม บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด (SCC) ผู้ให้บริการขนส่งน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์เหลว ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการจัดการความปลอดภัยของการจราจรทางถนน  ISO 39001 : 2012 (Road Traffic Safety Management System : RTSMS)  จาก  บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด   ซึ่งการรับรองดังกล่าวแสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ที่จะพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน