ข่าวสารและกิจกรรม

16 มิ.ย. 2562

SC GROUP ร่วมกับกลุ่ม SPIG จัดการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 16  มิถุนายน 2562  หน่วยงานสุราษฎร์ธานี  เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันฟุตซอล  ที่จัดขึ้นโดยกลุ่ม SPIG ซึ่งเป็น กลุ่มที่รวบรวมบริษัทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และท่าเรือต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ฯ อาทิ บริษัท ปตท. จำกด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นต้น โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองและกระชับความสัมพันธ์ภายในกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานจากการแข่งขันและเหล่าบรรดากองเชียร์ของแต่ละบริษัทที่ยกทัพกันมาสร้างความครึกครื้นกันอย่างเนืองแน่น ณ สนามกีฬากลาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี