สมัครงาน
อีเมล์ : hr.center@scgroupthai.com โทร. 02-3419038, 02-3419044, 02-3419047
   
นักศึกษาฝึกงาน (สำนักงานใหญ่-บางนา/มาบตาพุด/บางนา-ตราด กม.22) [20/เม.ย./58]
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประจำสำนักงานใหญ่-บางนา) [20/เม.ย./58]
หัวหน้างานประเมินผล จำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี) [20/เม.ย./58]
ผู้จัดการส่วนบริหารภาคตะวันออก จำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี) ด่วน! [20/เม.ย./58]
จป.วิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา (ประจำหน่วยงาน : สำนักงานใหญ่ บางนา / สาขาบางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา / สาขาท้ายบ้าน จ.สมุทรปราการ / สาขาบ้านนา-แก่งคอย จ.สระบุรี ) [20/เม.ย./58]
หัวหน้างานขนส่ง จำนวน 3 อัตรา (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี) [20/เม.ย./58]
พนักงานประชาสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา)ด่วน!!! [20/เม.ย./58]
พนักงานขับรถขนส่ง NGV (หลายอัตรา) [20/เม.ย./58]
พนักงานติดรถขนส่ง (หลายอัตรา) [20/เม.ย./58]
หัวหน้างานปฏิบัติการอาคารและยานยนต์ 1 อัตรา [20/เม.ย./58]
Page2 of 7[ Show All 64 ]Go to page:
Copyright © 2007 SC Group Thai. All Rights Reserved.
Site by Redlab
สมัครงาน | ตารางการเดินเรือ | ข้อกำหนดและเงื่อนไข | ผังเว็บไซต์
เว็บเมล์