สมัครงาน
อีเมล์ : hr.center@scgroupthai.com โทร. 02 3419000 - 99
   
เจ้าหน้าที่สนับสนุนปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา (ประจำสำนักงานใหญ่ บางนา) [21/ก.ค./57]
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา (ประจำสาขาบางนา กม.22) [21/ก.ค./57]
หัวหน้างานขนส่ง จำนวน 4 อัตรา (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี) [21/ก.ค./57]
หัวหน้างาน Inspection จำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขามาบตาพุด จ.ระยอง) [21/ก.ค./57]
พนักงานขับรถบรรทุกหัวลาก หลายอัตรา (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี) [21/ก.ค./57]
หัวหน้าแผนกบริหารภาคตะวันออก จำนวน 1 ตำแหน่ง (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี) [21/ก.ค./57]
ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม [21/ก.ค./57]
หัวหน้างานประเมินผล จำนวน 1 อัตรา (ประจำสาขาบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี) [21/ก.ค./57]
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 อัตรา (ประจำสาขบ้านโรงโป๊ะ จ.ชลบุรี) [21/ก.ค./57]
ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสาขานครชุม จ.กำแพงเพชร) [21/ก.ค./57]
Page2 of 6[ Show All 58 ]Go to page:
Copyright © 2007 SC Group Thai. All Rights Reserved.
Site by Redlab
สมัครงาน | ตารางการเดินเรือ | ข้อกำหนดและเงื่อนไข | ผังเว็บไซต์
เว็บเมล์