กลุ่มธุรกิจบริการทางน้ำ
บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
 
บริษัทเป็นที่ยอมรับ มาเป็นเวลา 30 ปี โดยมีการบริหารงานร่วมกัน ในประเทศไทย ให้การบริการเรือลากจูงท่าเรือมาบตาพุด บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการให้บริการ เรามีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงท่าเรือที่สำคัญในประเทศไทย นอกจากนั้นเรายังให้ความช่วยเหลือเรือลากจูง แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการให้บริการทางน้ำซึ่งประกอบด้วยบริการเรือลากจูง เรือบริการนอกชายฝั่ง บริการท่าเรือเรือนำร่อง เรือรับเชือก รวมถึงบริการกำจัดคราบน้ำมันต่างๆ
ขอบเขตการให้บริการ ท่าเรืออุตสาหกรรม ท่าเรือพาณิชย์ และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
ขนาดความจุ เรือลากจูง 48 ลำ ตั้งแต่ขนาด 500-3,860 แรงม้า
ผู้ถือหุ้น (%) 100 %
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา สาขามาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์: +66 (0) 3868 4556-9
โทรสาร: +66 (0) 3868 4560
อีเมล์: service.mtp@scgroupthai.com
[ กลับ ]
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
 
บริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าเรือสำคัญในอ่าวไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต, สุราษฎร์ธานี และสงขลา  สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้   จัดเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของการจัดการระบบขนส่ง  โดยกลยุทธ์ที่เราดำเนินการนั้นมีผลครอบคลุมตลาดหลักๆ สำคัญในประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงข่ายขนส่งของประเทศไทย
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
ประเภทธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับท่าเรือ
ขอบเขตการให้บริการ ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาดความจุ ปริมาณความจุ 2,330 ตู้
ผู้ถือหุ้น (%) 100
สำนักงานใหญ่ สุราษฎร์ธานี, มาบตาพุด, สงขลา, แหลมฉบัง
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา

สาขาสุราษฎร์ธานี
105/10 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: +66 (0) 7721 4973-6
โทรสาร: +66 (0) 7727 3335, +66 (0) 7728 5108
อีเมล์: srt@scgroupthai.com

[ กลับ ]
บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
 
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเรือ AHTS, Crew boats, accommodation barge
แก่แหล่งสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
ขอบเขตการให้บริการ อ่าวไทยและประเทศใกล้เคียง
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 70
สำนักงานใหญ่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
 
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ -
ขอบเขตการให้บริการ -
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 100 % (เอส ซี กรุ๊ป)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
 
บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ Operation of Transportation on Land and Water.
ขอบเขตการให้บริการ locations across thailand
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 100 % (เอส ซี กรุ๊ป)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
 
Copyright © 2007 SC Group Thai. All Rights Reserved.
Site by Redlab
สมัครงาน | ตารางการเดินเรือ | ข้อกำหนดและเงื่อนไข | ผังเว็บไซต์
เว็บเมล์