กลุ่มธุรกิจบริการทางน้ำ
บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
 
บริษัทเป็นที่ยอมรับ มาเป็นเวลา 30 ปี โดยมีการบริหารงานร่วมกัน ในประเทศไทย ให้การบริการเรือลากจูงท่าเรือมาบตาพุด บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการให้บริการ เรามีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงท่าเรือที่สำคัญในประเทศไทย นอกจากนั้นเรายังให้ความช่วยเหลือเรือลากจูง แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ กลุ่มธุรกิจการให้บริการทางน้ำซึ่งประกอบด้วยบริการเรือลากจูง เรือบริการนอกชายฝั่ง บริการท่าเรือเรือนำร่อง เรือรับเชือก รวมถึงบริการกำจัดคราบน้ำมันต่างๆ
ขอบเขตการให้บริการ ท่าเรืออุตสาหกรรม ท่าเรือพาณิชย์ และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
ขนาดความจุ เรือลากจูง 48 ลำ ตั้งแต่ขนาด 500-3,860 แรงม้า
ผู้ถือหุ้น (%) 100 %
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา สาขามาบตาพุด
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด
อ.เมือง จ.ระยอง
โทรศัพท์: +66 (0) 3868 4556-9
โทรสาร: +66 (0) 3868 4560
อีเมล์: service.mtp@scgroupthai.com
[ กลับ ]
บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
 
บริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าเรือสำคัญในอ่าวไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต, สุราษฎร์ธานี และสงขลา  สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้   จัดเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของการจัดการระบบขนส่ง  โดยกลยุทธ์ที่เราดำเนินการนั้นมีผลครอบคลุมตลาดหลักๆ สำคัญในประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงข่ายขนส่งของประเทศไทย
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
ประเภทธุรกิจ การดำเนินการเกี่ยวกับท่าเรือ
ขอบเขตการให้บริการ ตู้คอนเทนเนอร์
ขนาดความจุ ปริมาณความจุ 2,330 ตู้
ผู้ถือหุ้น (%) 100
สำนักงานใหญ่ สุราษฎร์ธานี, มาบตาพุด, สงขลา, แหลมฉบัง
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา

สาขาสุราษฎร์ธานี
105/10 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ
ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์: +66 (0) 7721 4973-6
โทรสาร: +66 (0) 7727 3335, +66 (0) 7728 5108
อีเมล์: srt@scgroupthai.com

[ กลับ ]
บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
 
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเรือ AHTS, Crew boats, accommodation barge
แก่แหล่งสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
ขอบเขตการให้บริการ อ่าวไทยและประเทศใกล้เคียง
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 70
สำนักงานใหญ่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
 
บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ -
ขอบเขตการให้บริการ -
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 100 % (เอส ซี กรุ๊ป)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ จำกัด
 
บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ ให้บริการเรือ AHTS, Crew boats, accommodation barge
แก่แหล่งสำรวจและขุดเจาะน้ำมัน
ขอบเขตการให้บริการ อ่าวไทยและประเทศใกล้เคียง
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 70
สำนักงานใหญ่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 
บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
ประเภทธุรกิจ -
ขอบเขตการให้บริการ -
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 100 % (เอส ซี กรุ๊ป)
สำนักงานใหญ่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด
 
บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ ซึ่งก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อรองรับศักยภาพของลูกค้าต่างๆ
 
ชื่อบริษัท บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด
ประเภทธุรกิจ ธุรกิจโลจิสติกส์และบริการเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า
ขอบเขตการให้บริการ -
ขนาดความจุ -
ผู้ถือหุ้น (%) 51
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 (0) 2341 9000
โทรสาร +66 (0) 2341 9099
สาขา -
[ กลับ ]
Copyright © 2007 SC Group Thai. All Rights Reserved.
Site by Redlab
สมัครงาน | ตารางการเดินเรือ | ข้อกำหนดและเงื่อนไข | ผังเว็บไซต์
เว็บเมล์