ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่บัญชีซื้อและเจ้าหนี้ (สำนักงานใหญ่ บางนา-ตราด กม.4.5)
จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติ


 • เพศ ไม่จำกัด อายุ 22-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชี ไม่ตำกว่า 2 ปี
 • หากสามารถใช้งานระบบ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน


 • สอบทานใบสำคัญจ่าย
 • สอบทานเจ้าหนี้รายตัว และวิเคราะห์หนี้การค้า
 • สอบทานบัญชีพิเศษแสดงการหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53)
 • สอบทานรายงานภาษีซื้อ กับใบกำกับภาษี
 • สอบทานการเบิกเงินสดย่อย
 • ควบคุมการวางบิล

สถานที่ปฏิบัติงาน

เวลาปฎิบัติงาน : 08:00 - 17:00  วันจันทร์-วันศุกร์

หมายเหตุ

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ
คุณกรกนก ใจแสน  เบอร์ผู้ติดต่อ : 0845558101
หรือส่งประวัติมาได้ที่อีเมล : kronkanok.jaisan@scgroupthai.com
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
 • มี
 • ไม่มี
 • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
  * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย