ร่วมงานกับเรา

หัวหน้างานซ่อมบำรุง (สาขามาบตาพุด จ.ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ


1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขาช่างยนต์ / ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงงานเรือทักอย่างน้อย 5 ปี
4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
5. สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
6. สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน


1. ตรวจติดตามงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆบนเรือ
2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุกรณ์ต่างๆๆบนเรือให้พร้อมให้งาน
3. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง/การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสาขามาบตาพุด จ.ระยอง 
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ และหยุดเสาร์เว้นเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทกำหนด
เวลา 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุดารัตน์ / คุณสราวุฒิ
เบอร์โทร 081-9070664

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-Mail : sudarat.suwanparm@scgroupthai.com / sarawoot.ladpala
@scgroupthai.com
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
  • มี
  • ไม่มี
  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
    * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย