ร่วมงานกับเรา

ผู้ช่วยช่างเทคนิคออฟชอร์ (สาขามาบตาพุด จ.ระยอง)
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ


1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. ขึ้นไปในสาขาช่างเทคนิค หรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีประสบการณ์ซ่อมเรือ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. สามารถปฏิบัติงานบนเรือได้ (ไม่มีการเมาเรือ/เมาคลื่น)

ลักษณะงาน


1. งานซ่อมบำรุงตัวเรือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ตามแผนงาน ให้พร้อมใช้งาน
2. 
งานสนับสนุนงานตัด, เชื่อม, ซ่อมบำรุงตัวเรือ
3. 
งานดูแลซ่อมบำรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. 
ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฏิบัติงาน

ประจำสาขามาบตาพุด จ.ระยอง 
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ และหยุดเสาร์เว้นเสาร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามที่บริษัทกำหนด
เวลา 08.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุดารัตน์ / คุณสราวุฒิ
เบอร์โทร 081-9070664

สามารถส่งประวัติมาได้ที่ E-Mail : sudarat.suwanparm@scgroupthai.com / sarawoot.ladpala
@scgroupthai.com
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
  • มี
  • ไม่มี
  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
    * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย