ร่วมงานกับเรา

Accounting Manager
จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ


1.Thai Nationality Only 
2.Female / Male , Age 40 years old or higher
3.Bachelor's or Master Degree in Business Administrative, Finance, Accounting, Economics or equivalent from a reputable university, possess CPA is an advantage
4. At least 8 years working experience of accountancy and finance , dealing with BOI / SET / SEC would be an advantage
5.In-depth knowledge and understanding in financial accounting and management accounting
6.Knowledge in accounting, financial analysis, financial modeling, feasibility study, and business valuation
7.Computer literate & knowledge of accounting software SAP /  ERP
8.Strong analytical and strategic thinking skills
9.Ability to work independently, results oriented team leader with strong communication skills
10.Good command of spoken and written English
11.Pleasant personality and Interpersonal skill

ลักษณะงาน


1.To oversee the company’s financial management and accounting including formulating and implementing financial and accounting policies and standards , producing management reports and ensuring proper control of budget
2.Cash flow management & maximize returns on asset
3.Budget preparation & Expense control
4.Ensure the accounting procedures are complied with corporate policy and statutory requirements
แบบฟอร์มสมัครงานได้ที่นี่
  • มี
  • ไม่มี
  • * ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB ชนิดไฟล์ jpg, pdf, .doc, .docx, .xls หรือ .xlxs
    * กรุณาใส่รูปภาพของท่านมาใน Resume ด้วย