กลุ่มธุรกิจมารีน-โลจิสติกส์

ฝ่าย เบอร์โทรศัพท์มือถือ (+66) อีเมล์ติดต่อ
River Feeder (Container) 081-837-3124 Ms.Jittapa riverfeeder@scgroupthai.com
085-484-6608 Ms.Tongta
Coastal Feeder (Container) 085-484-6608 Ms.Tongta coastalfeeder@scgroupthai.com
081-375-9804 Ms.Wipada
 NP Marine Port (Surat Thani) 092-273-6409 Mr.Supat NPM-Port@scgroupthai.com
085-484-6608 Ms.Tongta
NP Marine Warehouse (Surat Thani) 092-273-6409 Mr.Supat NPM-Distribution@scgroupthai.com
085-484-6608 Ms.Tongta
Container Truck 085-484-6608 Ms.Tongta containertruck@scgroupthai.com
LPG Vessel 094-952-9546 Ms.Oranee lpg_vessel@scgroupthai.com