บริการออกแบบ ต่อเรือ ซ่อมเรือ ปฏิบัติงานออฟชอร์ และงานวิศวกรรม

เบอร์โทรสำนักงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ (+66) อีเมล์ติดต่อ
- 081-841-9494 Mr.Somnit somnit.ngamvuttivorn@scgroupthai.com
092-273-8871 Mr.Narongdech narongdech.dechtawisute@scgroupthai.com