กิจกรรมเพื่อสังคม

04 ส.ค 2564

เอสซีกรุ๊ปมอบเงินช่วยโรงพยาบาลสิงหนครสู้โควิด

กลุ่มบริษัทเอสซีโดย หน่วยงานสงขลา มอบเงินสนับสนุน จำนวน 20,000 บาท ให้กับโรงพยาบาล สิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อสนับสนุน รักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 เครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยมีนาย ธีรวุฒิ เอียดทอง เภสัชกรชำนาญพิเศษ โรงพยาบาลสิงหนครเป็นผู้รับมอบ