กิจกรรมเพื่อสังคม

05 ม.ค. 2565

กลุ่มบริษัทเอสซีร่วมสืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564

กลุ่มบริษัทเอสซีร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ โดยในปี 2564 นี้กลุ่มบริษัทเอสซีได้ร่วมทอดกฐินรอบเขตประกอบการของสาขาต่างๆทั่วประเทศไทยจำนวน 14 วัด ประกอบด้วย 1. วัดหนองแฟบ(ทักขิณาราม) จ.ระยอง 2. วัดพรหมวิวาสวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา 3. วัดจันทน์กะพ้อ จ.ปทุมธานี 4. วัดไทรงาม จ.สงขลา 5. วัดเทพประทาน จ.จันทบุรี 6. วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง จ.สุโขทัย 7. วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง จ.สมุทรสาคร 8. วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม พระอารามหลวง จ.อุทัยธานี 9. วัดใหม่เชียงแสง จ.อุตรดิตถ์ 10.วัดฝั่งหมิ่น จ.เชียงราย 11.วัดซอยคีรี จ.ระยอง 12.วัดทองทรงธรรม จ.พระนครศรีอยุธยา 13.วัดสุทธิวาตวราราม(วัดช่องลม) จ.สมุทรสาคร 14.วัดหนองผือ จ.อุดรธานี