กิจกรรมเพื่อสังคม

08 ม.ค. 2565

เอสซีกรุ๊ป สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัทเอสซี สาขารังสิต ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2565 โดยส่งมอบ ข้าวสาร และปลากระป๋อง เพื่อมอบให้กับเด็กๆและชาวบ้านหมู่ที่ 4 ตำบล บึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด – 19 จึงทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมวันเด็กด้วยการส่งมอบสิ่งของจำเป็นต่างๆในการดำรงชีพ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช ให้กับเด็กๆและผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในชุมชนฯ ถึงหน้าบ้าน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้สร้างความสุขความประทับใจให้กับคนในชุมชนบึงยี่โถเป็นอย่างมาก