ข่าวสารและกิจกรรม

21 ก.ย. 2564

บริษัท เอสซีแคริเออร์ จำกัด ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ว่าบริษัทฯ สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  (มยส.)จากจังหวัดกำแพงเพชร ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.กำแพงเพชร และในโอกาสเดียวกันนี้ คุณมนูญ  มั่นปาน  ผู้แทนบริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด ยังได้รับเกียรติบัตรเพื่อแสดงว่า ได้ปฏิบัติหน้าที่คณะทำงานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2561- 2564  ประจำจังหวัดกำแพงเพชร