ข่าวสารและกิจกรรม

07 ก.ค. 2565

เอสซีกรุ๊ป รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2656กลุ่มบริษัทเอสซี โดย คุณดวงมณี ดาราศรีศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มทรัพยากรบุคคลและจัดซื้อ เข้ารับมอบเกียรติบัตรเชิดชูสถานประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ปี 2565  จาก มูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคีเครือข่ายการจ้างงาน ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กทม. ทั้งนี้กลุ่มบริษัทเอสซีได้สนับสนุนให้เกิดการจ้างงานผู้พิการทั่วประเทศผ่านทางมูลนิธินวัตกรรมทางสังคมและภาคีเครือข่ายการจ้างงานกว่าปีละ 18 ตำแหน่ง คิดเป็นมูลค่ากว่าปีละ 2 ล้านบาท ทำให้ผู้พิการมีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีเกียรติศักดิ์ศรีทัดเทียมบุคคลทั่วไป