ข่าวสารและกิจกรรม

02 ธ.ค. 2565

SCC คว้า 3 รางวัลด้านความปลอดภัยจาก ปตท.

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด (SCC) โดยคุณสุภมิตร วงศ์ปุ่น ผู้อำนวยการปฏิบัติการขนส่ง(กลุ่มงานปิโตรเลียมเหลวและก๊าซธรรมชาติ) เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้ขนส่งดีเยี่ยม ประจำปี 2565 PTT Plc , รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผู้ขนส่งดีเยี่ยมประจำปี 2565 PTT NGV และประกาศนียบัตร รางวัล Zero Accident Logistics Suppliers การขนส่งก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ จากงานสัมมนาด้านความปลอดภัยในการขนส่ง NGV ประจำปี 2565 และการมอบรางวัลพนักงานขับรถและผู้ขนส่งดีเด่น ในการนี้ คุณณรงค์ไชย ปัญญไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้การใหญ่ก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์สายงานก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรักษาระดับในการจัดการความปลอดภัยด้านขนส่งและพัฒนาการทำงานโดยยึดหลักมาตรฐานของกลุ่มบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง