ข่าวสารและกิจกรรม

04 ม.ค. 2566

SCC คว้า 4 รางวัล จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2565 บริษัท เอสซี แคริเออร์จำกัด นำโดยคุณวิศัลย์ อรุณประเสริฐ ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการการขนส่ง (WO-Esso) พร้อมพนักงานขับรถขนส่ง 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณอภิชัย งับสันเทียะ คุณสนิท ณ.รังศรี และคุณสมชาย สุขเล่ห์ เข้ารับรางวัล ผู้ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และรางวัลพนักงานขับรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางบกดีเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2565 จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน (IESG) ณ โรงแรม ดุสิต ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยมี คุณพัทธ์ธีรา สายประทุมทิพย์ รองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ต่อกัน ที่บริษัทได้รับรางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความเป็นมืออาชีพในการดำเนินการบริหารจัดการระบบการให้บริการรถขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายให้การขนส่งมีความปลอดภัยต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน