Fleet List

รถขนส่งก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (แอลพีจี), การขนส่งก๊าซธรรมชาติ(เอ็นจีวี), เคมีภัณฑ์เหลว, น้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าทั่วไปบรรจุตู้คอนเทนเนอร์
  • Chemical Semi Trailer

  • Product type : Styrene Monomer
  • Methanol Capacity : 24,000 - 27,000 L.
  • Ammonia Semi Trailer

  • Product type : Ammonia
  • Capacity : 15 - 23 MT.
  • Chlorine Semi Trailer

  • Product type : Chlorine
  • Capacity : 20 MT.