บริการขนส่งทางบก

ตลอดเวลากว่า 30 ปี ที่เราได้ให้บริการการขนส่ง ด้วยประสบการณ์และความชำนาญ ในการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและวัตถุอันตรายต่างๆ ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG), ก๊าซธรรมชาติ (NGV), ก๊าซไนโตรเจน (N2), น้ำมันเชื้อเพลิง, เคมีภัณฑ์ และสินค้าทั่วไปบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบในการขนส่งสินค้าของกลุ่มบริษัทชั้นนำมากมาย อาทิ ปตท., Shell , ESSO, Linde และ Nestle เป็นต้น จากมาตรฐานความปลอดภัยด้านการขนส่งในระดับสากลที่เราเริ่มตั้งแต่พื้นฐานการขนส่ง คือ การฝึกอบรมพนักงานขับรถทุกคน โดยใช้ “เทคนิคการขับขี่เชิงป้องกัน” (Smith System) โดยมีห้องควบคุมและตรวจสอบการทำงานบนท้องถนนของรถขนส่ง โดยทีมงานส่วนกลาง (Road Safety Control Center) ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านระบบ GPS และ กล้อง CCTV บันทึกภาพการทำงานตลอดเส้นทางขนส่ง (Real Time) ของรถบรรทุกกว่า 1,300 คัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการทำงานเชิงป้องกัน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยจากการขนส่งโดยรถบรรทุกของบริษัท โดยตั้งเป้าหมายที่ปราศจากอุบัติเหตุ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์” (Zero Accident )