การค้าสารเคมี

บริการนำเข้าและจัดจำหน่ายสารเคมีสำหรับอุตสาหกรรมหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีคลังจัดเก็บสารเคมีขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับสากลอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จังหวัดระยอง ให้บริการจัดส่งสารเคมีโดยรถบรรทุกสารเคมีที่มีความปลอดภัยสูงให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมทั่วประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมฟอกย้อม และกระบวนการบำบัดปรับปรุงน้ำเสีย เป็นต้น นอกจากการจัดส่งที่ได้มาตรฐานแล้วบริษัทยังมีบริการจัดหาถังเก็บสารเคมีไว้ในบริเวณโรงงานของลูกค้าและบริหารจัดการปริมาณสารเคมีคงคลังให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา