รางวัลและการรับรองคุณภาพ

กลุ่มบริษัท เอส ซี ยึดมั่นในระบบบริหารงานคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการบริการที่มีมาตรฐาน

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลด๊อคยาร์ด จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนลด๊อคยาร์ด จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการต่อเรือและซ่อมเรือและสร้างเรือ
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท มาบตาพุด พอร์ท จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท มาบตาพุด พอร์ท จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : ท่าเทียบเรือ การเดินเรือ บริการโลจิสติกส์ การขนส่ง
  และ ขนถ่ายสินค้า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 25
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : เป็นตัวแทน ที่ปรึกษา นายหน้าในการบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่ง
  ประกอบกิจการขนส่งทางน้ำ และ ธุรกิจให้เช่า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอ็นพี ขนอมพอร์ต จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอ็นพี ขนอมพอร์ต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการท่าเรือ กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและ คนโดยสาร
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 25
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการท่าเทียบเรือ กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 25
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการท่าเรือ กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และ คนโดยสาร
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : -
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

บริษัทเป็นที่ยอมรับ มาเป็นเวลา 30 ปี โดยมีการบริหารงานร่วมกัน ในประเทศไทย ให้การบริการเรือลากจูงท่าเรือมาบตาพุด
บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการให้บริการ เรามีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึงท่าเรือที่สำคัญในประเทศไทย นอกจากนั้นเรายังให้ความช่วยเหลือเรือลากจูง แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : ให้บริการและให้เช่าเรือ และ สนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล และ บริการเรือลากจุง เรือ pilot
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : ท่าเรืออุตสาหกรรม ท่าเรือพาณิชย์ และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
 • ขนาดความจุ
 • : เรือลากจูง 48 ลำ ตั้งแต่ขนาด 500-3,860 แรงม้า
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : สาขามาบตาพุด
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
 • โทรศัพท์ : +66 (0) 3868 4556-9
 • โทรสาร : +66 (0) 3868 4560
 • อีเมล์ : service.mtp@scgroupthai.com

บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : เข้าถือหุ้นบริษัทในเครือ และ การขนส่ง
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : ให้เช่าเรือ และ สนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : อ่าวไทยและประเทศใกล้เคียง
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 70
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : ให้บริการและให้เช่าเรือ สนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันที่แท่นขุดเจาะ
  น้ำมันกลางทะเล งานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ รวมถึงรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำงานดังกล่าวด้วย
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศ
ซึ่งก่อตั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาธุรกิจในภาคใต้ของประเทศไทย เพื่อรองรับศักยภาพของลูกค้าต่างๆ
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอเอ็มที-เอสซี (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง คลังสินค้า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 51
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : รับจ้างขนส่งสินค้า โดยรถบรรทุก
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 60 หมู่13 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • โทรศัพท์
 • : -
 • โทรสาร
 • : -
 • สาขา
 • : -

บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทุกชนิดทางบก
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเพื่อควบคุมจัดการการขนส่งทางบกและทางทะเลของตู้คอนเทนเนอร์
บริษัท SCGL เป็นส่วนหนึ่งของ SC Container Group ซึ่งจัดหารถบรรทุกและระวางขนส่งทางเรือให้กับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆ
บริษัท SCGL ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้ ให้บริการ การขนส่งทางทะเล และจัดการระบบคลังสินค้าในอ่าวไทย
ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจสูงสุด ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคือ การที่ SCGL
มีวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดและเป็นผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่สุดของประเทศไทย
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว เคมีภัณฑ์เหลว ตู้คอนเทนเนอร์
  และ ให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : ตู้คอนเทนเนอร์
 • ขนาดความจุ
 • : ปริมาณในการขนส่งรวมทั้งหมด 2,000 ตู้
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่ 105/10 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ : +66 (0) 7721 4973-6
  โทรสาร : +66 (0) 7727 3335,+66(0) 7728 5108
  อีเมล์ : srt@scgroupthai.com

  : สาขาท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
  โทรศัพท์ : +66 (0) 7433 1336
  โทรสาร : +66 (0) 7433 1663

  : สาขาแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง(เทอร์มินอล บี5) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ข.ชลบุรี 20230
  โทรศัพท์ : +66 (0) 3840 8200#5532
  โทรสาร +66 (0) 3840 1650

บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด

บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เอส ซี บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก เริ่มต้นในการดำเนินงานธุรกิจหลายอย่าง
ประกอบไปด้วยการขนส่งภายในประเทศและการติดต่อธุรกิจทางน้ำ เพื่อการนำเข้าและการส่งออกอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเคมี
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : บริการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทุกชนิดทางบก
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : -
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด

สาขาการตลาดสำหรับตลาดขายปลีก LPG ของบริษัท สำหรับก๊าซหุงต้ม โดยบริษัทก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี1988
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : จำหน่ายแก๊สหุงต้มและอุปกรณ์แก๊ส
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : ตลาดขายปลีกสำหรับลูกค้า
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -

บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด

สาขาการตลาดสำหรับตลาดขายปลีก
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : ให้บริการสถานีบริการแก๊สปิโตรเลียมเหลว (LPG)
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : ตลาดขายปลีกสำหรับลูกค้า
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : 1.เลขที่ 40/25 หมู่4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  : 2.เลขที่ 30/9 หมู่4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สาขาการตลาดสำหรับตลาดขายปลีก
 • ชื่อบริษัท
 • : บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • : ให้บริการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • : ตลาดขายปลีกสำหรับลูกค้า
 • ขนาดความจุ
 • : -
 • ผู้ถือหุ้น (%)
 • : 100
 • สำนักงานใหญ่
 • : เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนา
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • : 02-3419000
 • โทรสาร
 • : 02-3419099
 • สาขา
 • : -