ท่าเรือ

ท่าเรือเอ็นพี มารีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นท่าเรือที่ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ด้านการกระจายสินค้าที่เชื่อมต่อการขนส่งทางบกและทางน้ำระหว่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกของประเทศไทย มีเนื้อที่ 22 ไร่ ความยาวหน้าท่า 293 เมตร และ 110.65 เมตร ความลึก 4.5 เมตร บริเวณท่าเรือได้ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่ทันสมัย อาทิ แกรนตี้เครน และฟิกเครน ขนาด 40 ตัน สามารถขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ได้ 25 ตู้ต่อชั่วโมง ลานคอนเทนเนอร์ขนาด 8,000 TEUs ท่าเรือเอ็นพีมารีนมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภาคใต้โดยขนส่งสินค้าหลักประเภท ผลิตภัณฑ์ยางพารา ผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา น้ำยางสังเคราะห์ นิวไบโอดีเซล กลุ่มสินค้าเทกอง และผลิตภัณฑ์อื่นที่บรรจุตู้คอนเทนเนอร์ อาทิ อะไหล่รถยนต์ อุปกรณ์ก่อสร้าง และสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นต้น