บริษัทในเครือ

บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท ซีนา ออฟชอร์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • เรือทักและบาร์จสำหรับสนับสนุนงานปิโตรเลียมกลางทะเล
 • ประเภทของเรือ
 • Towing Tug ขนาด 3,600 แรงม้า
  Flat Top Barges ขนาด 280 ฟุต และ 282 ฟุต
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

Thai International Dockyard Co.,Ltd.

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล ด๊อคยาร์ด จำกัด หรือ ทินดี้ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดยทางกลุ่มบริษัทเอสซี ได้เข้าซื้อกิจการเป็นบริษัทในเครือ เมื่อปี พ.ศ. 2553 อีกบริษัทหนึ่ง. โดยสานต่อเจตนารมย์เดิม โดยการให้บริการออกแบบ, ต่อเรือ, ซ่อมเรือ, ปฏิบัติงานออฟชอร์และงานวิศวกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับงานทางด้านมารีนของประเทศซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ
 • ชื่อบริษัท
 • Thai International Dockyard Co.,Ltd.
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้บริการออกแบบ ต่อเรือ ซ่อมเรือ ปฏิบัติงานออฟชอร์ และ งานวิศวกรรม
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • ภายในอู่เรือ : ต่อเรือและซ่อมเรือที่มีขนาดไม่เกิน 2,000 ตันกรอส ความยาวไม่เกิน 66 เมตร ความกว้าง 15 เมตร กินน้ำลึก 5 เมตร
  รวมถึงงานวิศวกรรม
  ภายนอกอู่เรือ : งานซ่อมเรือ งานวิศวกรรม รวมถึงงานออฟชอร์
  (ในประเทศไทย)
 • ขนาดความจุ
 • คานเรือทิศเหนือ : รองรับเรือความยาวตั้งแต่ 6 – 24 เมตร
  จำนวน 8 ลำ
  คานเรือทิศใต้ : รองรับเรือความยาวตั้งแต่ 24-66 เมตร จำนวน 10 ลำ
  โรงประกอบ : ขนาด กว้าง 20 เมตร ยาว40 เมตร สูง 12เมตร
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88/88 ม. 2 ถ.ท้ายบ้าน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
 • โทรศัพท์
 • 02-389-0540-4
 • โทรสาร
 • 02-387-0421
 • อีเมล์
 • tindy@tindy.co.th
 • เวปไซด์
 • http://www.tindy.co.th

บริษัท มาบตาพุด พอร์ท จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท มาบตาพุด พอร์ท จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ท่าเทียบเรือ การเดินเรือ บริการโลจิสติกส์ การขนส่ง และ ขนถ่ายสินค้า
  และ ขนถ่ายสินค้า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • -
 • ขนาดความจุ
 • -
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001
 • สาขา
 • -

บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอ็น พี มารีน โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • เป็นตัวแทน ที่ปรึกษา นายหน้าในการบริการที่เกี่ยวกับธุรกิจการขนส่ง
  ประกอบกิจการขนส่งทางน้ำ และ ธุรกิจให้เช่า
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอ็นพี ขนอมพอร์ต จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอ็นพี ขนอมพอร์ต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการท่าเรือ กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและ คนโดยสาร
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • -
 • ขนาดความจุ
 • -
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001
 • สาขา
 • -

บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอ็นพี สงขลาพอร์ต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการท่าเทียบเรือ กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอ็นพี สมุยพอร์ต จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการท่าเรือ กิจการโลจิสติกส์ ขนส่ง ขนถ่ายสินค้า และ คนโดยสาร
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • -
 • ขนาดความจุ
 • -
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001
 • สาขา
 • -

บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

บริษัทเป็นที่ยอมรับ มาเป็นเวลา 30 ปี โดยมีการบริหารงานร่วมกัน ในประเทศไทย ให้การบริการเรือลากจูงท่าเรือมาบตาพุด
บริษัทมีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจในการดำเนินการให้บริการ เรามีการขยายการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ไปจนถึงท่าเรือที่สำคัญในประเทศไทย นอกจากนั้นเรายังให้ความช่วยเหลือเรือลากจูง แท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้บริการและให้เช่าเรือ และ สนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล และ บริการเรือลากจุง เรือ pilot
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • ท่าเรืออุตสาหกรรม ท่าเรือพาณิชย์ และแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซนอกชายฝั่ง
 • ประเภทของเรือ
 • เรือทัก ขนาด 500 - 3860 แรงม้า
  เรือ Crew Boat ขนาด 70-90 ที่นั่ง
  เรือ Anchor Handling Tug Supply (AHTS) ขนาด 60-80 ตัน
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001
 • สาขา
 • สาขามาบตาพุด
  นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เลขที่ 1 ถนนไอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
 • โทรศัพท์ +66 (0) 3868 4556-9
 • โทรสาร +66 (0) 3868 4560
 • อีเมล์ service.mtp@scgroupthai.com

บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้บริการเรือบรรทุกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซัพพลาย จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี ออยล์ แอนด์ แก๊ส ซัพพลาย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้เช่าเรือ และ สนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • อ่าวไทยและประเทศใกล้เคียง
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด

บริษัทดำเนินธุรกิจให้บริการทางน้ำต่างๆ เช่น เรือบริการรับส่งบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานสำรวจน้ำมันและก๊าซกลางทะเล
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • เรือสนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันกลางทะเล, บริการพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ที่สัตหีบและสงขลา
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท พีเคอาร์ โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • รับจ้างขนส่งสินค้า โดยรถบรรทุก
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • -
 • ขนาดความจุ
 • -
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 60 หมู่13 ถ.สุขุมวิท ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
 • โทรศัพท์
 • -
 • โทรสาร
 • -
 • สาขา
 • -

บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท สตราทีจิค พอร์ท ลิงค์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทุกชนิดทางบก
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด

บริษัทได้ดำเนินการก่อตั้งขึ้นเพื่อควบคุมจัดการการขนส่งทางบกและทางทะเลของตู้คอนเทนเนอร์
บริษัท SCGL เป็นส่วนหนึ่งของ SC Container Group ซึ่งจัดหารถบรรทุกและระวางขนส่งทางเรือให้กับตู้คอนเทนเนอร์ต่างๆ
บริษัท SCGL ก่อตั้งขึ้นในปี 2002 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นผู้ ให้บริการ การขนส่งทางทะเล และจัดการระบบคลังสินค้าในอ่าวไทย ที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจสูงสุด ส่วนหนึ่งของความสำเร็จที่ธุรกิจของเราเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วคือ การที่ SCGL
มีวิสัยทัศน์อันชาญฉลาดและเป็นผู้ให้บริการระบบโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่สุดของประเทศไทย
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี จี โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว เคมีภัณฑ์เหลว ตู้คอนเทนเนอร์
  และ ให้บริการเช่าเรือขนส่งสินค้า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • ตู้คอนเทนเนอร์
 • ขนาดความจุ
 • ปริมาณในการขนส่งรวมทั้งหมด 2,000 ตู้
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001
 • สาขา
 • สาขาสุราษฎร์ธานี เลขที่ 105/10 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  โทรศัพท์ +66 (0) 7721 4973-6
  โทรสาร +66 (0) 7727 3335,+66(0) 7728 5108
  อีเมล์ srt@scgroupthai.com

  สาขาท่าเรือสงขลา ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
  โทรศัพท์ +66 (0) 7433 1336
  โทรสาร +66 (0) 7433 1663

  สาขาแหลมฉบัง ท่าเรือแหลมฉบัง(เทอร์มินอล บี5) ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา ข.ชลบุรี 20230
  โทรศัพท์ +66 (0) 3840 8200#5532
  โทรสาร +66 (0) 3840 1650

บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทในเครือของกลุ่มบริษัท เอส ซี บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก เริ่มต้นในการดำเนินงานธุรกิจหลายอย่าง
ประกอบไปด้วยการขนส่งภายในประเทศและการติดต่อธุรกิจทางน้ำ เพื่อการนำเข้าและการส่งออกอย่างกว้างขวาง เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางเคมี
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เคมีคัลส์ แอนด์ อาโรเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์และสินค้าทุกชนิดทางบก
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด

สาขาการตลาดสำหรับตลาดขายปลีก LPG ของบริษัท สำหรับก๊าซหุงต้ม โดยบริษัทก่อตั้ง ตั้งแต่ ปี1988
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท ลิควิด แก๊ส ซัพพลาย จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • จำหน่ายแก๊สหุงต้มและอุปกรณ์แก๊ส
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด

สาขาการตลาดสำหรับตลาดขายปลีก
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี กรุ๊ป จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • สถานีบริการน้ำมันและสถานีบริการ NGV
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สาขาการตลาดสำหรับตลาดขายปลีก
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้บริการคลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • ตลาดขายปลีกสำหรับลูกค้า
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด

บริษัทให้บริการรถบรรทุกสำหรับการขนส่งเคมีภัณฑ์และน้ำมันปิโตรปิโตรเคมี รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมต่างๆ ด้วยโครงข่ายที่ใหญ่ที่สุดของระบบขนส่ง เราเป็นผู้ให้บริการด้านคลังสินค้าที่ดีที่สุดและสามารถให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้อย่างมากมาย บริษัท SCC จึงเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการการกระจายสินค้าที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดในประเทศไทย ลูกค้าหลักของเราได้แก่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อาทิ ปตท. เชลล์ เอสโซ่ และสยามซีเมนต์ เป็นต้น
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี แคริเออร์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์เหลวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • น้ำมัน ก๊าซ เคมีภัณฑ์ และอุตสาหกรรมน้ำมันปิโตรเคมี
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001
 • สาขา
 • สาขาลานกระบือ 220 หมู่ 11 อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
  โทรศัพท์ +66(0) 5576 9167, 171, 458
  โทรสาร +66(0) 5576 9167 #106
  อีเมล์ lkb@scgroupthai.com
 • สาขาสงขลา 159/6 หมู่ 1 ต.ชิงโค อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
  โทรศัพท์ +66(0) 7433 2779
  โทรสาร +66(0) 7433 2373
  อีเมล์ skl@scgroupthai.com
 • สาขารังสิตคลอง 4 5/14 หมู่ 4 ถนนเลียบคลอง 4 ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
  โทรศัพท์ +66(0) 2957 9321
  โทรสาร +66(0) 2577 4593
  อีเมล์ rst@scgroupthai.com
 • สาขาบ้านโรงโป๊ะ 40/9 หมู่ 4 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
  โทรศัพท์ +66(0) 3826 0255-7
  โทรสาร +66(0) 3826 0621
  อีเมล์ brp@scgroupthai.com
 • สาขาบางจาก 211 หมู่ 1 ถนนริมทางรถไฟ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
  โทรศัพท์ +66(0) 2239 7158
  โทรสาร +66(0) 2239 7156
  อีเมล์ bch@scgroupthai.com
 • สาขาแม่สาย 69 หมู่ 6 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
  โทรศัพท์ +66(0) 5373 4462 -3
  โทรสาร +66(0) 5373 4461
 • สาขาขอนแก่น คลัง ปตท.ขอนแก่น (แอลพีจี)
  โทรศัพท์ +66(0) 4337 3312 <
 • สาขาMenglar พม่า เมืองเมกติลา ประเทศพม่า
  โทรศัพท์ 009-866-915-568-807
  โทรสาร +009-866-915-568-806
 • สาขาสระบุรี 122 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตลิ่งชัน อ.เมือง จ.สระบุรี
  โทรศัพท์ +66(0) 3623 0401-2
 • สาขารังสิตคลอง 1 17/19 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน คลอง 1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
  โทรศัพท์ +66(0) 2902 0148
 • สาขาช่องนนทรี 81/2 ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  โทรศัพท์ +66(0) 2249 2693
  โทรสาร +66(0) 2249 2671

บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี ออโต โลจิสติกส์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • บริการขนส่งรถยนต์ภายในประเทศ
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • ทั่วประเทศไทย
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001
 • สาขา
 • สาขาคลองส่งน้ำ 41/1 หมู่ 13ถนนเลียบคลองส่งน้า สุวรรณภูมิ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  อีเมล์ sca.marketing@scgroupthai.com
 • สาขาสงขลา 169/20 ม.1 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา 90280
  อีเมล์ sca.marketing@scgroupthai.com

บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด

บริษัทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ท่าเรือสำคัญในอ่าวไทย ที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต, สุราษฎร์ธานี และสงขลา สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ จัดเป็นสาธารณูปโภคพื้นฐานของการจัดการระบบขนส่ง โดยกลยุทธ์ที่เราดำเนินการนั้นมีผลครอบคลุมตลาดหลักๆ สำคัญในประเทศและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่โครงข่ายขนส่งของประเทศไทย
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอ็น พี มารีน จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้บริการท่าเทียบเรือ เรือลากจูงหรือบริการซึ่งใช้เรือกำลังสูง และให้เช่าเรือขนส่งสินค้า
 • ขอบเขตการให้บริการ
 • ตู้คอนเทนเนอร์
 • ขนาดความจุ
 • ปริมาณความจุ 2,330 ตู้
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • สาขา
 • สาขาสุราษฎร์ธานี
  1. 105/10 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  2. 116/1 หมู่ 2 ถนนสุราษฎร์ธานี-ปากน้ำ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • โทรศัพท์
 • +66 (0) 7721 4973-6
 • โทรสาร
 • +66 (0) 7727 3335, +66 (0) 7728 5108
 • อีเมล์
 • srt@scgroupthai.com

บริษัท เอส ซี สิรภัทร จำกัด

 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอส ซี สิรภัทร จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้บริการและให้เช่าเรือ สนับสนุนงานขุดเจาะน้ำมันที่แท่นขุดเจาะน้ำมันกลาง ทะเลงานวิศวกรรมโยธาใต้น้ำ
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด

 
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท เอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • ให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน และประกอบกิจการงานบริการด้านต่างๆ อาทิ บัญชี บริหารงานบุคคล จัดซื้อประชาสัมพันธ์ และกฎหมาย
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001

บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด

 
 • ชื่อบริษัท
 • บริษัท อีสเทอรี่ มอลล์ จำกัด
 • ประเภทธุรกิจ
 • Community mall
 • สำนักงานใหญ่
 • เลขที่ 88 อาคารเอส ซี กรุ๊ป ถ.เดอะพาร์คแลนด์ แขวงบางนาเหนือ
  เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 • โทรศัพท์
 • 02-3419000
 • โทรสาร
 • 02-3419001