การให้บริการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเล

การให้บริการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเลแบบครบวงจร ต่อกลุ่มอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมต่างๆ ในอ่าวไทยและประเทศใกล้เคียง อาทิเช่น บริการ Crew Boats , Accommodation Boats, Anchor Handling Tug Supply(AHTS), บริการกู้ภัยฉุกเฉิน, ดับเพลิง, กำจัดสิ่งปฏิกูลและคราบน้ำมัน เป็นต้น กว่าทศวรรษของการให้บริการ บริษัทฯได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพและความปลอดภัยจนทำให้ได้รับความไว้วางใจและรางวัลจากลูกค้าอย่างมากมาย