บริการขนส่งทางน้ำ

กลุ่มบริษัทฯเป็นผู้บุกเบิกและเป็นผู้นำในการให้บริการขนส่งสินค้าตามแนวชายฝั่งทะเลอ่าวไทย ให้บริการขนส่งสินค้าทั้งแบบ LCL FCL และ REEFER ระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือบางปะกง ท่าเรือจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่าเรือสงขลา และอีกหลายๆ ท่าเรือในประเทศไทย การขนส่งสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจากวงการอุตสาหกรรมให้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดของบริษัทประกอบธุรกิจด้านการขนส่งที่มีประสิทธิภาพด้วยโครงข่ายโลจิสติกส์เชิงบูรณาการครบวงจรทั้งทางบก ทางน้ำ และคลังสินค้า