คลังสินค้า

บริการคลังสินค้าที่มีอุปกรณ์และระบบการจัดการที่ทันสมัย ให้บริการเช่าพื้นที่ทั้งแบบเหมาหลังและแบบแบ่งพื้นที่เช่า รวมถึงให้บริการบริหารจัดการสินค้าแบบครบวงจร 3PL คลังสินค้าของเราตั้งอยู่ที่บริเวณจุดยุทธศาตร์ที่เชื่อมโยงการขนส่งทางบกและการขนส่งทางน้ำของภาคใต้ คือที่ ท่าเรือเอ็นพี มารีน ริมแม่น้ำตาปี จ.สุราษฎร์ธานี เป็นคลังสินค้าขนาดพื้นที่ 7,500 ตรม. และที่ จ.สงขลา เป็นคลังสินค้าขนาดพื้นที่ 3,000 ตรม.