สถานีบริการน้ำมัน

กลุ่มบริษัทมีธุรกิจสถานีบริการปั๊มน้ำมันบางจาก ตั้งอยู่ที่ บริเวณ ถนน บางนา – ตราด กม. 4.5 (ขาออก) นับเป็นสถานีบริการน้ำมันที่มีความทันสมัย ให้ความสำคัญต่อการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า ทั้งด้านงานบริการ และ สถานีบริการ พร้อมกับการมีส่วนร่วมดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง มีร้านกาแฟอินทนิลร้านกาแฟภายใต้แนวคิด “ the fresh quality eco-coffee in Thailand” ซึ่งคัดสรรเมล็ดพันธ์การแฟ อาราปิก้า 100% ผ่านการคัดสรรเฉพาะและให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อม