บริการเรือทัก(Tug Boat)

กลุ่มบริษัทฯ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการให้บริการเรือทักมากว่า 30 ปี มีกองเรือทักกว่า 70 ลำ ด้วยขนาดเรือทักที่มีความหลากหลายตั้งแต่ 660 – 4600 แรงม้า ที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกประเภทของกลุ่มลูกค้าอาทิ งานลากจูง งานช่วยเรือสินค้าเทียบและออกจากเทียบท่า งานนำร่อง งานกู้ภัยฉุกเฉินทางทะเล และงานกำจัดคราบน้ำมันในทะเล เป็นต้น สามารถให้บริการ ณ ท่าเรือสำคัญต่างๆ ในประเทศไทย อาทิ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือกรุงเทพฯ ท่าเรือศรีราชา และท่าเรือประจวบฯ โดยเฉพาะที่ท่าเรืออุตสาหกรรม มาบตาพุด กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้สัมปทานเรือลากจูงในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นระยะเวลา 30 ปี

นอกจากการให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์แล้ว ในอุตสาหกรรมพลังงานบริการเรือลากจูงของ เอส ซี ก็ได้รับความไว้วางใจจาก ปตท. ให้เป็นผู้รับผิดชอบงานเทียบและออกจากเทียบท่าของเรือบรรทุก แอล เอ็น จี ขนาดคิวแมกซ์ ซึ่งเป็นเรือบรรทุกก๊าซขนาดใหญ่ของ ปตท.อีกด้วย