ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่
อาคาร เอสซี กรุ๊ป เลขที่ 88 ถนนเดอะพาร์คแลนด์
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • +66 (0) 2341 9000
  • +66 (0) 2341 9001

แบบฟอร์มติดต่อ

อีเมล์ติดต่อ

กลุ่มธุรกิจมารีน ออฟชอร์

sc.marine-offshore@scgroupthai.com

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์

land.logistics@scgroupthai.com

กลุ่มธุรกิจการค้าและอื่นๆ

pr@scgroupthai.com

ทั่วไป

pr@scgroupthai.com

สมัครงาน

hr-ll@scgroupthai.com

แจ้งเบาะแสการทุจริต

โทร : 02-341-9037

Email : report.anticorruption@scgroupthai.com