บริการคลังจัดเก็บแก๊ส LPG

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ขนาดความจุรวม 20,000 ลบ.ม ตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา มีท่าเรือรองรับการขนถ่ายก๊าซแอลพีจีอย่างครบวงจรพร้อมเรือบรรทุกก๊าซแอลพีจีขนาด 1,600 ตัน และ 700 ตัน ซึ่งทั้งเรือบรรทุกก๊าซและคลังก๊าซของเราล้วนใช้เทคโนโลยีการจัดเก็บก๊าซที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงในระดับสากล ในอนาคตบริษัทยังวางแผนที่จะสร้างคลังก๊าซแอลพีจีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซที่สูงขึ้นของพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย