ประวัติความเป็นมา

“กลุ่มบริษัทเอสซี” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2528โดย คุณณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นองค์กรโลจิสติกส์ระดับสากล เริ่มต้นด้วยการให้บริการขนส่งเคมีภัณฑ์ต่อมาได้ขยายเข้าสู่ธุรกิจการเป็นผู้ให้บริการเรือลากจูง(Tug Boat) ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เรือสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกชายฝั่งทะเลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จากนั้นได้ให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ น้ำมัน และสารเคมีให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีชั้นนำของประเทศไทย อาทิ ปตท. เชลล์ และเอสโซ่ เป็นต้น รวมถึงได้ขยายกิจการทางด้านการขนส่งสินค้าทั่วไปทั้งเรือขนส่งสินค้า ท่าเรือขนส่งสินค้า คลังสินค้า คลังเก็บสารเคมี คลังก๊าซแอลพีจี เรือบรรทุกก๊าซแอลพีจีและคลังอุปกรณ์ออฟชอร์ ด้วยความมุ่งมั่นของคุณณัฐภพที่จะพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ในทุกๆส่วนงาน เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งเชิงบูรณาการครบวงจรชั้นนำของภูมิภาค ทำให้ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ด้านปิโตรเคมี พลังงานและบริการทางทะเลรายใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีเครือข่ายการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศมากที่สุด
เหตุการณ์สำคัญในปี 2566
 • สกพอ. ยกย่อง เอส ซี แมนเนจเมนท์ ผู้สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
 • เอสซี แคริเออร์ คว้า 5 รางวัล ด้านความปลอดภัย จาก IESG 4 ปีซ้อน
 • เอสซี แคริเออร์ คว้า 4 รางวัลใหญ่ ด้านความปลอดภัย จาก PTT
 • เอสซีกรุ๊ป คว้า รางวัล Excellence Safety Performance for over 3 years จาก VALEURA ENERGY
 • Vietnam Register, Marine Department ตั้ง เอสซี แมนเนจเมนท์บริหารเรือธงเวียดนามในประเทศไทย
 • เอสซี แคริเออร์ คว้ารางวัล Operational Excellence Award 4 ปีซ้อน จาก ExxonMobil
 • เอส ซี ออฟชอร์ เซอร์วิส คว้ารางวัลชนะเลิศ 2021-2022 Country President Award จาก Mubadala Energy
 • เอสซีกรุ๊ป คว้า รางวัล Excellence SSHE Performance จาก PTTEP
 • เอสซี แคริเออร์ คว้า 2 รางวัลด้านความปลอดภัย จาก Shell
เหตุการณ์สำคัญในปี 2565
 • เอสซี แคริเออร์ คว้า 4 รางวัล จากสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมัน
 • เอสซี แคริเออร์ กวาด 5 รางวัลใหญ่ PTT Group Logistics Zero Accident and Eco-Driving Awards 2022
 • เอสซี แคริเออร์ คว้า 3 รางวัลด้านความปลอดภัยจาก ปตท.
 • เอสซี แคริเออร์ คว้ารางวัล เข้ารับผลิตภัณฑ์ โดยปราศจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ ประจำปี 2565 จาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 • เอสซีกรุ๊ป รับมอบเกียรติบัตรสถานประกอบการที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
เหตุการณ์สำคัญในปี 2564
 • เอสซี แคริเออร์ คว้ารางวัล ผู้ขนส่งปลอดภัยดีเด่น excellence award 3 ปีซ้อน
 • เอสซี แคริเออร์ คว้ารางวัล ผู้ประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยด้านการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 2 ปีซ้อน
 • เอสซี แคริเออร์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
 • SC GROUP จับมือวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ติวเข้มนักศึกฝึกงานสู่แรงงานด้านโลจิสติกส์ของประเทศ
เหตุการณ์สำคัญในปี 2563
 • เอสซี แมนเนจเมนท์ คว้ารางวัล Excellence SSHE Performance จากปตทสผ. ติดต่อกัน 3 ปี ซ้อน
 • เริ่มใช้ระบบ tug request
 • เอสซีแคริเออร์ เริ่มขนส่งน้ำมันให้เรือออฟชอร์ของเชฟรอน
 • เอสซีแคริเออร์ คว้า3 รางวัลจากงาน Shell Hauler Award 2019
 • SCOS คว้า 2 รางวัลด้านปลอดภัย จาก Mubadala Petroleum Thailand
เหตุการณ์สำคัญในปี 2562
 • SC GROUP รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาประจำปี 2562
 • SC GROUP คว้ารางวัล Excellence SSHE Performence Silver Award จาก ปตท. ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน
 • SCC คว้ารางวัลขนส่งปลอดน้ำมันผสม Zero Product Crossover 2018 จาก ESSO
 • เอสซี แคริเออร์ คว้า ISO 39001 : 2012 ยกระดับมาตรฐานการจัดการและความปลอดภัยทางถนน
 • เอสซีกรุ๊ปจับมือ บางจาก เปิดปั๊มน้ำมัน ณ บางนา-ตราด กม.4.5
เหตุการณ์สำคัญในปี 2561
 • ลงนาม MOU ร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ให้บริการขนส่งสินค้าและตู้สินค้าทางน้ำภายในประเทศ
 • รางวัล Platinum Trophy “ CEO Contractor Award for SSHE Excellence ” จาก ปตท.
 • ร่วมเป็นเจ้าภาพเปิดตัวน้ำมัน B20
 • รางวัล PTT Green Award และ ผู้ขนส่งดีเด่นติดต่อกัน 4 ปีซ้อน จาก ปตท.
 • รางวัลผู้ขนส่งNGV ยอดเยี่ยม ในงาน Zero Incident To Achieve จาก ปตท
เหตุการณ์สำคัญในปี 2560
 • เปิดสาขาแม่กลอง เสริมทัพขนส่งน้ำมันภาคกลางตอนล่าง
 • รางวัล “ CEO Contractor Award for SSHE Excellence ” ติดต่อกันสามปีซ้อน
 • รางวัล ผู้ขนส่งดีเด่นและผู้ขนส่งประหยัดเชื้อเพลิง 3 ปีซ้อน
 • จับมือ SIAMCSP รุกตลาดขนส่งทางน้ำเต็มรูปแบบ
เหตุการณ์สำคัญในปี 2559
 • ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 ,ISO 140001:2015, และ OHSAS 18001:2007
 • เปิดเส้นทางหลักขนส่งสินค้าทางเรือ แหลมฉบัง -สงขลา
 • ลงนาม MOU กับกระทรวงพลังงาน ขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อ
 • คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) ที่ บางประกง
เหตุการณ์สำคัญในปี 2558
 • Offshore Yard ที่สัตหีบ
 • ได้รับรางวัล ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จากบริษัท ปตท สผ.
 • รางวัล Gold Award โครงการลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงของผู้รับจ้างขนส่งทางบก จาก ปตท.
 • รางวัล Water Sustainable Distribution จากบริษัทเนสเล่
 • สมาชิก International Marine Contractors Association (IMCA)
 • ร่วมทุนกับ ENA, Singapore
เหตุการณ์สำคัญในปี 2557
 • เริ่มใช้ระบบโปรแกรม SAP
 • คลังก๊าซแอลพีจีที่บางปะกงและเรือบรรทุกก๊าซแอลพีจี
 • Offshore Yard ที่สงขลา
 • รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • รางวัล คิว-มาร์ก จากกรมการขนส่ง
เหตุการณ์สำคัญในปี 2556
 • ร้านสะดวกซื้อ 7/11และร้านกาแฟอเมซอน ที่บ้านโรงโป๊ะ
 • ร่วมขจัดคราบน้ำมันในเหตุการณ์ท่อส่งน้ำมันรั่วที่เกาะเสม็ด
เหตุการณ์สำคัญในปี 2555
 • ร่วมทุนกับ AMT-SA, Switzerland
 • บริการขนส่งก๊าซเอ็นจีวีด้วยรถ Titan Composite Tank Trucks
 • เรือบรรทุกรถยนต์ (Pure Car Carrier Vessel)
 • ปั๊มขายปลีกก๊าซ NGV & LPG Gas Stations at Ban Rong Poh
 • บริการลานพักรถและบริการขนส่งรถยนต์
 • รางวัลผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันดีเด่น สมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมกลุ่มอุตสหกรรมน้ำมัน
เหตุการณ์สำคัญในปี 2554
 • Recognition by ExxonMobil at Global Hauler of the Year at Miami, USA
เหตุการณ์สำคัญในปี 2553
 • อู่ต่อเรือ ทินดี้
 • เรือขนส่งในแม่น้ำ